Sản phẩm: Hệ thống hỗ trợ dây đai K-Sure®

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Được thiết kế để cung cấp một sự hỗ trợ nhất quán và ổn định cho cấu hình băng tải máng bằng cách giảm số lượng các thành phần băng tải quay.

Hệ thống này giúp loại bỏ độ võng cạnh vành đai tiềm năng và tăng hiệu quả của phớt chặn, dẫn đến vật liệu được kiểm soát và ngăn chặn bụi.

Hệ thống không yêu cầu tiền kỹ thuật, điều chỉnh hoặc các công cụ đặc biệt.

Để biết thêm thông tin về Hệ thống hỗ trợ dây đai K-Sure® – Bấm vào đây

Xem Hệ thống hỗ trợ dây đai K-Sure® Video.

Sản phẩm liên quan