Tiếp xúc

COVID-19 GIAI ĐOẠN 4 GIỚI HẠN – THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG

KINDER VẪN MỞ CHO DOANH NGHIỆP

Tiếp theo thông báo về các hạn chế của Giai đoạn 4 của Chính phủ Victoria, chúng tôi muốn khuyên rằng theo hướng dẫn của Chính phủ và kế hoạch COVID-SAFE của Kinder, Kinder Châu Á Thái Bình Dương sẽ tiếp tục duy trì MỞ CHO DOANH NGHIỆP Mở cửa (Đối với công việc tại chỗ) với COVID Kế hoạch an toàn tại chỗ.

Đối với tất cả các yêu cầu xử lý vật liệu số lượng lớn và thành phần băng tải, hãy gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ trả lời ngay.

* Chỉ ra thông tin được yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.