Tiếp xúc

Đối với tất cả các yêu cầu xử lý vật liệu số lượng lớn và thành phần băng tải, hãy gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ trả lời ngay.

* Chỉ ra thông tin được yêu cầu

Xin lưu ý: Văn phòng của chúng tôi sẽ đóng cửa vào các ngày lễ Giáng sinh từ 5 giờ chiều ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến 8 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 2022.