Đội ngũ của chúng tôi

Kinder Châu Á Thái Bình Dương được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành, Neil Kinder, Giám đốc Tiếp thị, Christine Kinder và Charles Pratt, Giám đốc Điều hành.

Trong hơn 30 năm, Kinder đã đạt được danh tiếng mạnh mẽ là nhà cung cấp và sản xuất các giải pháp sáng tạo hàng đầu toàn cầu để cải thiện và duy trì hiệu quả hoạt động của băng tải và thiết bị xử lý vật liệu rời.

Cơ sở khách hàng đa dạng của chúng tôi mở rộng đến các hoạt động ngũ cốc, đường và muối, khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp khai thác và khai thác đá, hoạt động hàng loạt, cảng và nhà ga, cũng như các nhà máy gỗ, giấy và bột giấy.

Tìm hiểu thêm về Nhóm của chúng tôi.