Các sản phẩm: Phụ kiện phần cứng

Phạm vi của chúng tôi bao gồm các thiết bị giúp bảo vệ con lăn băng tải khỏi sự cố co giật con lăn. Cũng như các thẻ bảo trì, được thiết kế để xác định và báo cáo hiệu quả các bộ làm việc của băng tải cần chú ý bảo trì để sửa chữa hoặc thay thế.