Yêu cầu báo giá

COVID-19 GIAI ĐOẠN 4 GIỚI HẠN – THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG

KINDER VẪN MỞ CHO DOANH NGHIỆP

Tiếp theo thông báo về các hạn chế của Giai đoạn 4 của Chính phủ Victoria, chúng tôi muốn khuyên rằng theo hướng dẫn của Chính phủ và kế hoạch COVID-SAFE của Kinder, Kinder Châu Á Thái Bình Dương sẽ tiếp tục duy trì MỞ CHO DOANH NGHIỆP Mở cửa (Đối với công việc tại chỗ) với COVID Kế hoạch an toàn tại chỗ.

Gửi yêu cầu báo giá và chúng tôi sẽ trả lời kịp thời với thông số kỹ thuật, giá cả và thông tin gửi hàng có liên quan.

* Chỉ ra thông tin được yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.