Các sản phẩm: Băng tải công suất cao ốp chân tường

Phạm vi giải pháp Ốp chân tường băng tải công suất cao của chúng tôi bao gồm hệ thống ốp chân tường được thiết kế của chúng tôi có hiệu quả trong việc giảm thiểu các rãnh váy trong băng tải và các tấm cố định bằng composite bền.