Các sản phẩm: Dòng chính - Làm sạch trước

Hệ thống làm sạch băng tải hiệu suất cao làm giảm khả năng mang vật liệu, giảm thiểu sai lệch băng tải, cải thiện năng suất băng tải, hiệu suất băng tải và an toàn băng tải.