Chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi

Đội ngũ kỹ thuật cơ khí kỹ thuật cao của chúng tôi thành thạo trong việc sử dụng phần mềm vẽ tiên tiến. Trong những năm gần đây, Kinder Australia đã đầu tư vào Phần mềm Thiết kế / Kỹ thuật Băng tải như Helix, Solidworks và AutoCAD.

Sử dụng AutoCAD trong việc sản xuất các bản vẽ bố trí 2 chiều hoặc Solidworks trong việc tạo mô hình 3 chiều, có nghĩa là cơ sở khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng các chuyên gia Cơ khí của Kinder Australia sẽ cung cấp các khuyến nghị toàn diện về lắp đặt chính xác các thành phần băng tải và xử lý vật liệu khối phụ kiện và vật liệu lót.

Thiết kế và thành phần băng tải tổng thể có thể được kiểm tra bằng chương trình thiết kế băng tải Helix, đảm bảo khách hàng của Kinder Australia, có ứng dụng sản phẩm và nhiệm vụ thiết kế chính xác.

Khám phá những gì các Kỹ sư của chúng tôi có khả năng tại Kinder.