Các sản phẩm: Sản phẩm chống chảy và chống mòn

Các giải pháp Dòng chảy & Chống mài mòn của chúng tôi như Lớp lót Chrome cao được đánh bóng K-Floshield mới được phát hành của chúng tôi duy trì hiệu quả, tính toàn vẹn và hiệu suất của thùng xử lý, xô, máng, máy nghiền, máy nghiền và thiết bị xử lý vật liệu số lượng lớn khác.

K-Slip Rubber Backed UHMWPE Wear Liner 2