Các sản phẩm: Ròng rọc băng tải và độ trễ

Dòng sản phẩm Ròng rọc & Độ trễ băng tải của Kinder được thiết kế và sản xuất để có tuổi thọ tối đa và phù hợp với mục đích ứng dụng.