Các sản phẩm: Từ tính mòn, sửa chữa và niêm phong

Để ngăn rò rỉ chất lỏng và rắn nguy hiểm, Dãy K-Magna của Kinder Australia cung cấp khả năng sửa chữa đặc biệt, nhanh chóng và dễ dàng cho các thiết bị thép bị mòn trong các ứng dụng xử lý vật liệu.