Sản phẩm: Polyurethane K-Redi-liner®

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu tư vấn Yêu cầu báo giá

Hệ thống bu-lông có thể được bố trí thành bất kỳ kiểu hao mòn nào và phù hợp với các điểm chuyển băng tải, máng cao, xả màn hình và lót thức ăn.

Polyurethane rắn kryptane được thiết kế sẽ cung cấp bảo vệ chống mài mòn cao nhất.

Có sẵn trong một loạt các nhiệt kế độ cứng và công thức để phù hợp với các ứng dụng cụ thể.

Cũng có sẵn trong các công thức chống cháy, chống cháy và chống tĩnh điện.

Sản phẩm liên quan