Sản phẩm: Thẻ làm biếng K-Maintenance

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Được thiết kế bởi Kinder, để nhận dạng và báo cáo hiệu quả của các trình điều khiển băng tải cần chú ý bảo trì để sửa chữa hoặc thay đổi. Trong quá trình kiểm tra băng chuyền thường xuyên, thông tin liên lạc về sự cố và trục trặc của băng tải tiềm năng có thể bị truyền thông sai đến nhóm lập kế hoạch bảo trì băng tải.

Tìm hiểu thêm về Nhóm của chúng tôi.

Sản phẩm liên quan