Sản phẩm: Con dấu SNAP cần thiết – Kết hợp ngăn chặn bụi

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Có thể đạt được hiệu quả của việc loại bỏ các hạt bụi xung quanh áp suất cao và các điểm chuyển tải băng tải được thiết kế kém bằng cách lắp đặt The Seal SNAP Seal Essential, kết hợp băng tải và băng tải kết hợp, hỗ trợ băng tải và hệ thống băng tải băng tải.

Sự kết hợp của Essential SNAP Seal. Biến đổi các điểm chuyển chất thải và bụi có nguy cơ cao thành các không gian làm việc hiệu quả, an toàn và sạch sẽ.
Giải pháp bao gồm:

Hệ thống hỗ trợ dây đai K-Sure®
Hệ thống hỗ trợ đai K-Dynamic
Hệ thống chống bụi K-Snap-Loc®
K-Containment® niêm phong
Băng tải vành đai K-AllShelter® Capotex

Đọc về khối xây dựng của Kinder cho một nền tảng toàn cầu.

Sản phẩm liên quan