Sản phẩm: K-Containment® niêm phong

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Hiệu suất cao, hệ thống polyurethane chế tạo ma sát thấp cung cấp khả năng chống mài mòn đặc biệt.

Bố trí rãnh cho phép điều chỉnh cài đặt để đảm bảo vật liệu được truyền tải không thể bị vướng vào dẫn đến hư hỏng đai sớm

Để chứa vật liệu rời một cách hiệu quả, K-Containment® Seal nên được lắp đặt bên trong máng trượt để xử lý áp suất bên trong máng cao và do đó giảm tải cho đệm lót chân tường.

Để biết thêm thông tin về K-Containment® niêm phong – Bấm vào đây

Xem K-Containment® niêm phong Video.

Sản phẩm liên quan