Sản phẩm: Con dấu K-Ultra Dual®

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Phiên bản tiêu chuẩn bao gồm một lớp cao su ốp cao su / Polyurethane composite hai lớp.

Lớp polyurethane chống mài mòn bên trong vượt quá tuổi thọ của lớp chỉ cao su truyền thống, Phiên bản vượt quá là một giải pháp ngăn chặn tất cả trong một vật liệu và bụi hiệu quả cao.

Được làm bằng 100% chất rắn có độ bền cao 100% Argonics Kryptane® Polyurethane, mang lại khả năng chống mài mòn đặc biệt và rất thân thiện với dây đai.

Để biết thêm thông tin về <Tên sản phẩm> – Bấm vào đây

Đọc một số Tin tức gần đây về <Tên sản phẩm>

 

Sản phẩm liên quan