Sản phẩm: K-Retractable Idler / Khung tác động

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Được thiết kế và chế tạo bởi Kinder Australia, K-Retractable Idler / Khung tác động cung cấp hỗ trợ băng tải đầy đủ và vượt trội khi cần thiết nhất, tại điểm chuyển tải băng tải quan trọng.

Thích hợp cho tất cả các ứng dụng xử lý vật liệu khối lượng K-Retractable Idler / Khung tác động cho phép thay đổi các con lăn băng tải dưới các máng tải chuyển tải mà không cần đặt hoặc gỡ bỏ các khung làm việc.

Khung dưới cùng vẫn được căn chỉnh trong khi khung trên của đế được rút ra khỏi mặt bên. Phạm vi K-Retractable Idler / Khung tác động bao gồm tất cả các chiều rộng vành đai và góc máng, cấu hình thẳng hàng hoặc bù.

Xem K-Retractable Idler / Khung tác động Video.

Sản phẩm liên quan