Sản phẩm: K-Commander® Control Series

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu tư vấn Yêu cầu báo giá

Theo dõi băng tải phía trở lại

Việc cài đặt Sê-ri điều khiển K-Commander® chỉ dành cho mặt sau, là bề mặt quan trọng nhất của đai để duy trì căn chỉnh đai. Băng tải bị sai lệch hoặc đi lang thang đi quá xa hai bên của trung tâm vành đai, thường là nguyên nhân của nhiều vấn đề khác liên quan đến việc xử lý vật liệu rời. Điều này bao gồm sự cố tràn vật liệu và giảm kỳ vọng hiệu suất của băng tải và cấu trúc băng tải.

Để biết thêm thông tin về K-Commander® Control Series – bấm vào đây

Xem Dòng điều khiển K-Commander® Video.

Sản phẩm liên quan