Sản phẩm: K-Lock® Wedge Kẹp váy

Tìm hiểu thêm, gọi ngày hôm nay +61 3 8587 9111

Yêu cầu cuộc họp ảo Yêu cầu báo giá

Một hệ thống đáng tin cậy không có biến chứng và không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng các công cụ đặc biệt để duy trì áp suất con dấu chính xác.

Tất cả các thành phần là mạ kẽm nhúng nóng và tùy chọn thép không gỉ có sẵn cũng như cấu hình tùy chỉnh.

Hệ thống bao gồm tất cả các phần cứng gắn và cài đặt đơn giản.

Sản phẩm liên quan