Dasar Privasi

Kinder Asia Pacific adalah pembekal Komponen Pengangkut untuk sistem pengendalian bahan pukal. Pelbagai barangan standard, khusus dan diubahsuaikan dibekalkan kepada pelanggan kami berdasarkan pengetahuan dan kepakaran kami untuk menangani isu-isu yang ditemui oleh mereka. Sempena berusaha untuk menjadi pembekal pilihan bagi projek modal dan bahagian gantian untuk loji sedia ada, Kinder Asia Pacific berusaha untuk menjadi pembekal produk-produk inovatif kepada industri yang menggunakan kaedah dan teknik tradisional yang diuji demi memperluaskan rangkaian produk dalam pelbagai jenis senario dari seluruh dunia.

Maklumat Peribadi Anda:

Kinder Asia Pacific mengiktiraf bahawa privasi anda amat penting kepada anda. Kami tahu bahawa pengendalian maklumat peribadi adalah tindakan amanah dan serius. Kinder Asia Pacific akan mematuhi mana-mana undang-undang yang dibenarkan untuk menguatkan perlindungan untuk privasi pengguna.

Dasar Privasi ini terpakai kepada maklumat peribadi yang kami menangani tentang pelanggan terhadap penerbitan cetak dan digital kami, pelawat ke laman web kami, dan juga penerima komunikasi elektronik yang lain. Salah satu daripade maklumat peribadi yang kami kumpulkan adalah apa yang anda beritahu kami mengenai diri anda. Sebagai contoh, apabila anda mengisi borang permohonan, kami mengumpulkan maklumat yang anda isikan supaya kami boleh menghantar maklumat kepada anda. Apabila anda menjawab soalan tentang apa yang anda ingin lihat, kami menyimpan maklumat ini dalam pangkalan data kami supaya kita boleh memperbaiki pengalaman laman web anda.

Menggunakan Maklumat Peribadi Anda:

Kinder Asia Pacific mengiktiraf kepercayaan anda kepada kami apabila anda memberi kami maklumat peribadi dan kami tidak akan mengguna atau mendedah apa-apa maklumat khusus tentang anda tanpa persetujuan anda, melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang. Setakat yang kami dapatkan maklumat peribadi anda, kami boleh menggunakannya untuk:

 • balas pertanyaan anda;
 • mengekalkan hubungan kami dengan anda dan orang lain;
 • memperibadikan penerbitan untuk anda;
 • membolehkan akses anda ke dan penggunaan penerbitan dan perkhidmatan laman web;
 • menghantar kepada anda penerbitan atau produk lain yang anda beli atau meminta;
 • menghantar anda pernyataan dan invois;
 • mengutip pembayaran daripada anda;
 • menyusun pangkalan data kami;
 • menjalankan penyelidikan untuk tujuan pemasaran dalaman kita sendiri; dan
 • menghantar komunikasi pemasaran anda, yang mungkin termasuk komunikasi berhubung dengan produk yang telah anda beli sebelumnya.

Semua komunikasi sedemikian akan mengandungi pautan yang sesuai untuk membolehkan anda memilih keluar dari komunikasi lanjut, atau anda boleh menghantar e-mel ke Kinder Asia Pacific di [email protected] Kami akan menggunakan maklumat agregat ini untuk memberi anda produk dan perkhidmatan yang kami percaya akan memberi manafaat kepada anda dan perniagaan anda. Walau bagaimanapun, kami tidak akan mendedahkan maklumat khusus mengenai anda dan perniagaan anda kepada mana-mana syarikat lain, termasuk pihak luar negara.

Maklumat tanpa nama:

Kami boleh menggunakan maklumat tanpa nama yang dikumpulkan daripada anda untuk tujuan dalaman termasuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami. Setengah maklumat demografik tanpa nama boleh diberikan kepada pihak pengiklan untuk tujuan mereka merancang iklan untuk laman web dan komunikasi digital lain. Semua maklumat yang dinyatakan dalam keadaan ini akan dikenal pasti dan sebarang maklumat peribadi akan dipadamkan. Maklumat peribadi anda tidak akan didedahkan.

Hak Anda untuk Akses dan Mengubah Maklumat Mengenai Anda:

Jika anda ingin mendapat akses kepada atau meminta pembetulan apa-apa maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda, sila email kami di [email protected] Kami meminta anda memberi kami seberapa banyak maklumat mengenai maklumat tertentu yang dicari untuk membantu kami mendaptakannya. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan mengguna adalah tepat, lengkap dan terkini.

 

Bertindak dalam Kursus Kewartawanan:

Setakat yang Kinder Asia Pacific menjalankan kegiatan dalam kewartawanan (termasuk menyiapkan dan menerbitkan berita, artikel, ulasan dan peristiwa semasa), maka perbuatannya boleh dikecualikan daripada kehendak Akta Privasi. Walau bagaimanapun, Kinder Asia Pacific akan menangani maklumat peribadi mengikut piawaian privasi yang ditetapkan oleh Majlis Akhbar Australia.

Hubungi Kami: Soalan atau Aduan:

Dengan melawat dan mengguna www.kinderapac.com, anda bersetuju bahawa penggunaan laman web kami, dan sebarang pertikaian mengenai privasi, ditadbir oleh Dasar Privasi ini. Pada masa-masa tertentu, kami mungkin perlu membuat kemas kini kepada Dasar Privasi kami, perubahan ini akan dipaparkan di laman web ini. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan mengguna adalah tepat, lengkap dan terkini. Jika anda telah mengisi borang hubungan, anda boleh meminta untuk menerima fail yang dieksport data peribadi yang kami pegang tentang anda, termasuk apa-apa data yang telah anda berikan kepada kami. Anda juga boleh meminta supaya kami memadamkan apa-apa data peribadi yang kami pegang tentang anda.

Kinder Asia mempunyai proses aduan dalaman untuk menangani pertanyaan atau kebimbangan mengenai pengendalian atau pendedahan maklumat peribadi anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai Dasar Privasi ini atau dasar ubahan Kinder Asia mengenai maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected] atau Kinder Asia Pacific, PO Box 1026, Braeside VIC 3195. Kami akan berusaha untuk:

 • memberikan tindak balas kepada pertanyaan atau aduan anda dalam masa 48 jam; dan
 • selesaikan permintaan atau aduan anda dalam masa 14 hari.
 • Jika anda masih tidak berpuas hati, anda boleh menghubungi Pesuruhjaya Privasi Australia (http://www.oaic.gov.au/about/contact.html atau telefon 1300 363 992).